Programování C# - pokročilí

Online kroužky  

Programování C# - pokročilí

Termín: středa 15:00 - 16:00    JEN NÁHRADNÍCI

Cena: 990 Kč / pololetí

Lektor: Libuše Jandová, Matyáš Hronek

Trvání kroužku: 23.9.2020 - 26.5.2021

Kroužek je určen pro žáky, kteří již navštěvovali začátečníky programování C#.

Tento kroužek je určen pro žáky, kteří již mají větší zkušenosti s programováním. Buď absolventi kurzu pro začátečníky nebo nejlepší studenti z Baltíka. V kroužku se budeme učit, jak správně řešit nejrůznější programátorské problémy i jak svoje schopnosti využít například při tvorbě her.

Kroužek bude probíhat v daný čas formou video konference.

Přihláška na kroužek


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova