Algoritmizace a programování v jazyku Baltík – mírně pokročilí (akreditace MŠMT)

Akreditace MSMT-509/2019-1-173 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Kurz je zaměřen na zdokonalení v práci s programem Baltík, poznání, získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti programu.
Kurz probíhá elearningovou formou.
 
Obsah kurzu:
1. Programovat pokročilí
 • Režim programovat pokročilí
 • Souřadnice políček
 • Bodové souřadnice
 • Literál
2. Rozhodování I
 • Zavedení pojmu náhodné číslo
 • Jednoduchá podmínka
3. Rozhodování II
 • Podmínka "if-else"
 • Příkaz stopky
4. Rozhodování III
 • Vnořené podmínky
 • Větvení "switch-case"
5. Cyklus While
 • Využití cyklu while v programech
 • Ukončení hry pomocí cyklu while
6. Opakování
 • Náročnější úlohy
7. Proměnné
 • Vstup z klávesnice a jeho výstup na obrazovku
 • Proměnná, typy proměnných, definice, zápis
8. Proměnné a rozhodování
 • Proměnné a matematické operace
 • Využití proměnné v podmínkách příkazech
9. Konstanty
 • Konstanty a jejich typy
 • Využití předdefinovaných konstant
10. Automatické animace
 • Definice animovaného předmětu
 • Nástroje automatických animací
 • Využití automatických animací v programu
11. Závěrečný projekt
 • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu
Hodinová dotace:
Celkem 60 hodin
 
Cena kurzu:
1.200,- Kč
 
Ukončení kurzu:
Vydání osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu MŠMT
 

Přihláška

 
 

Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova