Algoritmizace a programování v jazyku Baltie 4 C# - začátečníci

 

Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s programovacím nástrojem pro děti a mládež, na získávání základních dovedností a znalostí v programu Baltie 4 C#, na zvládnutí základů algoritmizace. Kurz je složen jednak z části výkladové, ale hlavně z praktického procvičení několika úloh.

 

Kurz probíhá elearningovou formou.

 

Obsah kurzu:

1. Seznámení s prostředím

 • Seznámení s prostředím programu Baltie 4
 • Práce v interaktivním režimu

2. První program

 • Seznámení s prostředím programovacího režimu
 • Vytvoření prvního programu v 3D režimu s Baltíkem
 • Správné otevření a uložení programu

3. Hledáme lepší řešení

 • Využivání bloku příkazů
 • Opakování příkazů
 • Přehlednost programu, komentáře
 • Hledání chyb programu

4. Metody

 • Seznámení s nástrojem Metoda
 • Způsoby a důvody použití metod

5. Vlákna

 • Používání vláken
 • Komunikace mezi jednotlivýmí vlákny

6. Proměnné a datové typy

 • Základní datové typy- string, int, float, char, bool
 • Použití lokálních a globálních proměnných
 • Metody s parametrem

7. Podmíněné příkazy

 • Příkaz if-else
 • Příkaz switch-case
 • Logické a porovnávací operátory
 • Náhodné číslo

8. Komunikace programu s uživatelem

 • Načtení textu z klávesnice a výpis na obrazovku
 • Režim konzole
 • Přetypování

9. Ovládání programu pomocí kláves

 • Jednoduché ovládání Baltíka
 • Příkaz vybrat model
 • Simulace interaktivního režimu

10. Základní práce s modely

 • Editor modelů
 • Nastavení vlastností modelů
 • Práce s primitivy

11. Závěrečná práce

 • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu

 

Hodinová dotace:

Celkem 55 hodin

 

Cena kurzu:

1.200,- Kč

 

Ukončení kurzu:

Vydání osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu MŠMT

 

Přihláška

 

 

 

 


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova