Algoritmizace a programování v jazyku Baltík - začátečníci (akreditace MŠMT)

 Akreditace MSMT-509/2019-1-173 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 
Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s programovacím nástojem pro děti, na získávání základních dovedností a znalostí v programu SGP Baltík 3, na zvládnutí základů algoritmizace.
Kurz probíhá elearningovou formou.
 
 
Obsah kurzu:
1. Úvod do algoritmizace a programování
 • Metodika seznámení se základními pojmy- počítač, program, příkaz, data
 • Hledání algoritmů v běžném životě
2. Přípravné režimy
 • Seznámení s prostředím programu Baltík 3
 • Práce v režimu Skládat scénu
 • Práce v režimu Čarovat scénu
3. Tvorba prvního programu
 • Vytvoření prvního programu v režimu Programovat- začátečník
 • Správné otevření a uložení programu
 • Metodika výuky
4. Hledáme lepší řešení
 • Využívání bloku příkazů
 • Opakování příkazů
 • Přehlednost programu
 • Hledání chyb programu
5. Hledáme lepší řešení náročnějších problémů
 • Vnořené bloky příkazů, komentáře, příkaz s obláčkem- bez obláčku
 • Hledání efektivních řešení
6. Pomocníci
 • Zefektivnění programu pomocí nástroje Pomocník (procedura)
 • Typické chyby při použití pomocníků v programu
7. Opakování
 • Shrnutí nástrojů z programovacího režimu pro začátečníky
 • Procvičení příkazů na těžších úlohách
 • Ladění programu
8. Tvorba vlastních předmětů- grafický editor Paint
 • Seznámení s prostředím
 • Vytváření nové banky
 • Nástroje editoru Paint
9. Jednoduché animace
 • Animace na místě
 • Pohyblivé animace
 • Proměna Baltíka na jiný předmět
10. Tvorba multimediálních programů
 • Vkládání obrázků vytvořených v bitmapových grafických editorech do programu
 • Vkládání zvuků do programu
 • Nahrávání vlastních zvukových souborů
11. Závěrečná práce
 • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu
 
Hodinová dotace:
Celkem 45 hodin
 
Cena kurzu:
1.100,- Kč
 
Ukončení kurzu:
Vydání osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu MŠMT
 

Přihláška

 
 

Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova