3D tisk modelování a tisk - pokročilí

Učebna TIB (na FZŠ Trávníčkova)  Trávníčkova 1744, Praha 5

3D modelování a tisk pokročilí

Termín: úterý 15:15 - 16:10    JEN NÁHRADNÍCI

Cena: 2 090 Kč / pololetí

Snížená cena: 1 690 Kč / pololetí (snížená cena platí pro žáky FZŠ Trávníčkova)

Lektor: Lukáš Moravec

Trvání kroužku: 19.9.2023 - 14.6.2024

Na kroužku budeme pokračovat v seznamování s 3D tiskem. Kroužek je určen pro žáky, kteří se již účastnili kroužku 3D modelování a tisk.

Na kroužku 3D modelování a tisku se naučíme vytvářet a upravovat trojrozměrné modely pro tisk na 3D tiskárně typu FDM (vrstvení plastového filamentu), podíváme se tak na 3D modelování z trochu jiného pohledu, aby naše modely byly tisknutelné. Pomocí CADových softwarů budeme vytvářet 3D modely, tak aby byly uskutečnitelné v reálném světě. Povíme si, jak se vyhnout úskalí, které sužují 3D tisk. Seznámíme se i se samotnou obsluhou a údržbou tiskárny a konverzí modelů do G-kódu, které instruují tiskárnu k tisku." Pro žáky z FZŠ Trávníčkova platí snížená cena.

Kroužek je určen pro žáky z různých škol, nejen pro žáky FZŠ Trávníčkova.

Přihláška na kroužek


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova