Celostátní kolo Mladý programátor 2018

Letošní celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2018 bylo v Praze na ZŠ Pražačka.

Po příjezdu na ZŠ Pražačka jsme se vydali na výlet na blízký vrch Vítkov. Zde jsme měli možnost prohlédnout si památník Vítkov a z vyhlídky celou Prahu. Večer proběhlo slavnostní zahájení, jehož součástí bylo tradiční vyhlášení a předání cen vítězům regionálních kol soutěže Mladý programátor 2018 a také soutěže Baltíkoviny, kterou organizuje DDM Bílina. 

V sobotu ráno začala samotná soutěž na téma Pražská výročí. V první úloze Praha město astronomie děti programovali Štefánikovu hvězdárnu na Petříně. Druhá úloha Pražská defenestrace - děti seznámila s násilným vyhozením královských místodržících z okna na začátku 17. století. V třetí úloze Pražské metro, si děti mohly vyzkoušet, jak se razilo metro. Ve čtvrté úloze děti třídily data z dějin Československa. Úlohy nebyly jednoduché  a tak se děti celé tři hodiny snažily je vyřešit. Během celé soutěže byl přítomen i Baltík, který děti hlídal a občas i trošičku poradil :-). Na to jak to všechno probíhalo se můžete podívat i v příspěvku České televize na Déčku ve zprávičkách ze soboty 12. 5. 2018. Odpolední program byl rozdělen do dvou skupin. Pro naši skupinu začal zajímavou exkurzí do Dopravního podniku hl. m. Prahy, kde jsme se byli seznámit s prací na dispečinku tramvají. Po exkurzi jsme se vydali do nedalekého Muzea Policie České republiky. Druhá skupina navštívila FN Motol, kde se seznámili s tím, jak roboti pomáhají při provozu nemocnice. Po návratu se každý mohl rozhodnout, co s načatým večerem. Někdo zůstal ve škole a hrál hry, někdo zakončil den příjemnou procházkou večerní Prahou. 

Nedělní ráno bylo opět slunečné a plné očekávání. Vyhlašování bylo pohodové, děti získaly nakonec pěkné ceny. Všem účastníkům děkujeme, vítězům blahopřejeme a těšíme se na soutěžní klání v příštím roce 2018.

 

Fotogalerie

Výsledky:

Kategorie A

1. místo - Matěj Petříček

4. místo - Lukáš Kopecký

6. místo - Jan Hradecký

 

Kategorie B

2. místo - Vítek Mach

3. místo - Ondřej Palouš

4. místo - Filip Majer

 

Kategorie C

2. místo - Tomáš Veselý

10. místo - Vítězslav Lužný 

 

Celkové výsledky, zadání a řešení najdete na stránce soutěže https://soutez.tib.cz


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova