Programování v jazyku Scratch pro pokročilé (webinář)  online

Termín: 19.4.2023 - 26.4.2023 16:00 - 19:30    VOLNO

Cena: 1 800 Kč

Lektor: Jiří Zemko

Termín konání:
středa 19. 4., 26. 4. 2023 (16:00 - 19:30 h)

Anotace:
Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s pokročilejšími funkcemi programovacího jazyku Scratch a jejich využití ve složitějších algoritmech pro výuku dětí na vyšším stupni ZŠ nebo gymnázií a u nadaných a zvídavých dětí na 1. stupni ZŠ. Účastníci se osvojí dovednosti vytvářet efektivnější řešení a čistější kód, tvorbu pokročilejších úloh se zaměřením na práci s kolekcemi a pokročilejším využitím proměnných. 
Pracuje se v online prostředí v internetovém prohlížeči, program je zdarma a dostupný i v české verzi. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Cílová skupina: 
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 8 vyuč. hodin

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková - zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 739659720

Číslo akreditace: MSMT- 28698/2022-4-1006

Obsah:

  1. Používání bloků s parametrem
  2. Detekce kolizí
  3. Základní použití seznamů
  4. Generování prostředí pomocí seznamů
  5. Údržba kódu
  6. Pokročilé používání textových řetězců

 

Přihláška na akci


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova