Programování v jazyku Python pro začátečníky (webinář)  online

Termín: 21.3.2023 - 11.4.2023 16:00 - 19:30    VOLNO

Cena: 2 400 Kč

Lektor: Tomáš Veselý

Termín konání:
21. 3., 28. 3. , 4. 4., 11. 4. 2023 (16:00 - 19:30 h)

Anotace:
Kurz se zaměřuje na programovací jazyk Python, cílem je získání základní znalosti syntaxe tohoto jazyka a zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se tak jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky výstavby každého moderního programovacího jazyka. Kurz je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Cílová skupina: 
učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 

Počet hodin: 16 vyuč. hodin

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková - zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 739659720

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Obsah:

  1. Úvod do programování v Pythonu - programovací jazyk jako kalkulačka
  2. Práce s informací v programu - celočíselné a řetězcové proměnné
  3. Větvení programu - jednoduché a složené podmínky
  4. Opakování části programu - cykly a jejich využití
  5. Pojmenování části programu - funkce a jejich využití
  6. Práce s textem - řetězce, podřetězce a další užitečné funkce
  7. Náhoda v programování - generování náhodných čísel
  8. Úvod do grafiky v Pythonu - představení knihovny Pygame
  9. Úvod do tvorby her v Pythonu
  10. Didaktika výuky v programování

Přihláška na akci


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova