Algoritmizace a programování v jazyku Baltík – pokročilí (akreditace MŠMT)

Akreditace MSMT-509/2019-1-173 jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Kurz je zaměřen na zdokonalení práce s programem Baltík, získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti programu, dále rozvíjet schopnosti algoritmizace.

 

Kurz probíhá elearningovou formou.

 

Obsah kurzu:

1. Lokální proměnné, pomocníci s parametry

 • Opakování globální proměnné- šuplíky
 • Opakování pomocníci
 • Zavedení pojmu lokální proměnná- košíky
 • Pomocníci s parametry

2. Práce s oblastmi

 • Vytvořené oblasti
 • Vkládání objektu do oblasti
 • Testování oblasti

3. Cyklus s pevným počtem opakování

 • Cyklus FOR, jeho zápis a využití v programech
 • Cyklus FOR s různými intervaly zvyšování hodnoty řídící proměnné
 • Cyklus FOR s klesající hodnotou řídící proměnné

4. Grafické příkazy

 • Vykreslení geometrických příkazů
 • Grafické příkazy a příkaz FOR

5. Matematické funkce

 • Matematické funkce- zaokrouhlování, absolutní hodnota, převod na reálné číslo, převod na celé číslo
 • Goniometrické funkce

6. Složené podmínky, logické operátory

 • Logické operátory- AND, OR, XOR, NOT

7. Pole

 • Použití pole
 • Vícerozměrná pole
 • Textový řetězec jako pole
 • Řazení pole

8. Soubory

 • Názvy souborů v programech
 • Operace s celými soubory a složkami
 • Práce s obsahem souboru

9. Ruční animace

 • Definice animovaného předmětu
 • Jednotlivé fáze animace
 • Animace více předmětů

10. Závěrečný projekt

 • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu

 

Hodinová dotace:

Celkem 60 hodin

 

Cena kurzu:

1.200,- Kč

 

Ukončení kurzu:

Vydání osvědčení o úspěšném absolvování akreditovaného kurzu MŠMT

 

Přihláška

 

 

 


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova