Algoritmizace a programování v jazyku Baltík – mírně pokročilí (e-learning)

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Počet hodin: 48 vyučovacích hodin distanční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-6504/2022-4-390

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na zdokonalení v práci s programem Baltík, poznání získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti programu dodaným na všechny školy v ČR v rámci SIPVZ, dále rozvíjet schopnosti algoritmizace. Kurz je složen jednak z části výkladové, ale hlavně z praktického procvičení několika úloh. 

Specifické cíle:

 • Umět přesně formulovat problém a jeho řešení, umět si rozložit problém na menší logické celky, získat základy algoritmického myšlení s využitím ICT.
 • Umět řešit pokročilejší algoritmy s využitím nástrojů dětského programovacího jazyku Baltík.
 • Umět vytvářet rozsáhlejší projekty v dětském programovacím prostředí Baltík s využitím pokročilejších nástrojů a algoritmů.
 • Umět metodicky vhodně aplikovat získané poznatky do vyučovacího procesu v informační výchově, informatice jiném příbuzném předmětu nebo v rámci mezipředmětových vztahů.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Programovat pokročilý (5 h)
  • Režim programovat pokročilý 
  • Souřadnice políček 
  • Bodové souřadnice 
  • Literál 
  • Metodika výuky  
 • Rozhodování I (4 h)
  • Zavedení pojmu náhodné číslo 
  • Jednoduchá podmínka 
  • Metodika výuky  
 • Rozhodování II (4 h)
  • Podmínka „if – else“ 
  • Příkaz stopky 
  • Tvoříme první hry 
  • Metodika výuky 
 • Rozhodování III (4 h)
  • Vnořené podmínky 
  • Větvení „switch – case“ 
  • Metodika výuky 
 • Cyklus While (5 h)
  • Využití cyklu while v programech 
  • Ukončení hry pomocí cyklu while 
  • Metodika výuky  
 • Opakování (5 h)
  • Náročnější úlohy 
  • Metodika výuky  
 • Proměnné (5 h)
  • Vstup z klávesnice a jeho výstup na obrazovku 
  • Proměnná, typy proměnných, definice, zápis 
  • Metodika výuky  
 • Proměnné a rozhodování (5 h)
  • Proměnné a matematické operace 
  • Využití proměnné v podmíněných příkazech 
  • Metodika výuky  
 • Konstanty (5 h)
  • Konstanty a jejich typy 
  • Využití předdefinovaných konstant 
  • Metodika výuky  
 • Automatické animace (5 h)
  • Definice animovaného předmětu 
  • Nástroje automatických animací 
  • Využití automatických animací v programu 
  • Metodika výuky  
 • Závěrečný projekt (1 h)
  • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu 

Maximální počet účastníků: 30

Forma: distanční

Plánované místo konání: Kurz bude probíhat na dálku formou e-learningu

 

Přihláška


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova