Algoritmizace a programování pro novou informatiku

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Počet hodin: 6 vyučovacích hodin prezenční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-6504/2022-4-390

Popis kurzu:

Seminář je zaměřen na algoritmizaci a programování v nové informatice, cílem je zvládnutí základů algoritmizace a programování ve vzdělávání žáků. Účastníci se jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky programování. V rámci semináře bude učitelům prezentováno všechno, co je v současnosti v této oblasti pro ně k dispozici v rámci činnosti spolku TIB – od metodických materiálů a učebních osnov až po možnosti rozvoje nadaných žáků v různých soutěžích. 

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

  • Algoritmizace a programování ve vzdělávání žáků(2 h)
    • současné trendy a vhodné nástroje pro algoritmizaci a programování žáků,
    • role algoritmizace a programování ve vzdělávání žáků.                               
  • Formální zápisy algoritmizace. Ověřování algoritmických postupů jako vhodný nástroj pro učení programování. (3 h)                                                                                       
  • TIB – naše projekty a akce z oblasti ICT, které pro učitele a děti organizujeme. Aktuální soutěž v programování pro žáky – ukázky zadání soutěžních programů a jejich rozbor. (1 h)

Maximální počet účastníků: 15

Forma: prezenční


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova