Algoritmizace a programování v jazyku Baltík – pokročilí (e-learning)

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, asistenti pedagoga, pedagogové volného času

Počet hodin: 36 vyučovacích hodin distanční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-6504/2022-4-390

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na zdokonalení práce s programem Baltík, získání znalostí a dovedností v pokročilejší možnosti programu dodaným na všechny školy v ČR v rámci SIPVZ, dále rozvíjet schopnosti algoritmizace. Kurz je složen jednak z části výkladové, ale hlavně z praktického procvičení několika úloh. 

Specifické cíle:

 • Umět přesně formulovat problém a jeho řešení, umět si rozložit problém na menší logické celky, získat pokročilé základy algoritmického myšlení s využitím ICT.
 • Umět řešit pokročilé algoritmy s využitím nástrojů dětského programovacího jazyku Baltík, který umožní jednoduchý a plynulý přechod na programování v jiných programovacích jazycích.
 • Umět vytvářet rozsáhlejší projekty v dětském programovacím prostředí Baltík s využitím pokročilých nástrojů a algoritmů.
 • Umět metodicky vhodně aplikovat získané poznatky do vyučovacího procesu v informační výchově, informatice jiném příbuzném předmětu nebo v rámci mezipředmětových vztahů.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Lokální proměnné, pomocníci s parametry(5 h)
  • Opakování globální proměnné - šuplíky
  • Opakování pomocníci
  • Zavedení pojmu lokální proměnná – košíky
  • Pomocníci s parametry
  • Metodika výuky
 • Práce s oblastmi(5 h)
  • Vytvoření oblasti
  • Vkládání objektu do oblasti
  • Testování oblasti
  • Metodika výuky
 • Cyklus s pevným počtem opakování(5 h)
  • Cyklus FOR, jeho zápis a využití v programech
  • Cyklus FOR s různými intervaly zvyšování hodnoty řídící proměnné
  • Cyklus FOR s klesající hodnotou řídící proměnné
  • Metodika výuky
 • Grafické příkazy(5 h)
  • Vykreslení geometrických tvarů pomocí grafických příkazů
  • Grafické příkazy a cyklus FOR
  • Metodika výuky
 • Matematické funkce(5 h)
  • Matematické funkce – zaokrouhlování, absolutní hodnota, převod na reálné číslo, převod na celé číslo
  • Goniometrické funkce
  • Metodika výuky
 • Složené podmínky, logické operátory(5 h)
  • Logické operátory – AND, OR, XOR, NOT
  • Metodika výuky
 • Ruční animace(5 h)
  • Definice animovaného předmětu
  • Jednotlivé fáze animace
  • Animace více předmětů
  • Metodika výuky
 • Závěrečný projekt(1 h)
  • Shrnutí všech dosavadních dovedností v jednom projektu

Maximální počet účastníků: 30

Forma: distanční

Plánované místo konání: Kurz bude probíhat na dálku formou e-learningu

 

Přihláška


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova