Beebot a Ozobot ve výuce  učebna TIB

Termín: 1.9.2022 - 31.12.2022    VOLNO

Cena: 1 800 Kč

Anotace:
Programování rozvíjí osobnost žáka, matematické myšlení, informatické myšlení, tvořivost, kompetence k řešení úloh, systematičnost. Umožňuje žákům pochopit, že ke správnému výsledku nemusí vést pouze jedna cesta. Na semináři se seznámíme s robotickými beruškami BeeBoty a jak je možné programovat Ozoboty pomocí čar bez použití počítačů. Ukážeme si, jakým způsobem je možné začlenit programování do výuky na 1. stupni ZŠ, jak využít mezipředmětových vztahů pro práci s roboty.  Práce s různými hrami poskytuje široké možnosti v oblasti propojování vědy, čtenářských a matematických dovednosti s počítačovou gramotností. 

Cílová skupina:
učitelé 1. ZŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé MŠ

Počet hodin: 8 vyučovacích hodin prezenční formou

Garant:
Mgr. Zuzana Kocíková - zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Číslo akreditace: MSMT- 14233/2021-4-593

Místo: FZŠ Trávníčkova, Praha 13


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova