Základy programování s BBC Micro:bit

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

Počet hodin: 16 vyučovacích hodin prezenční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-14233/2021-4-593

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na základy programovaní a algoritmizace v prostředí Micro:bit pro pedagogy ze základních škol. Účastníci se postupně naučí pracovat s prostředím a destičkou Micro:bit. Destička Micro:bit se programuje pomocí blokového programovacího jazyka, který umožní pedagogům s žáky tvořit jednoduché a intuitivní programy.

Pracuje se v online prostředí v internetovém prohlížeči, program je zdarma a dostupný i v české verzi.

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Úvod do Micro:bitu, seznámení se s periferiemi (2h)
  • Led displey
  • Tlačítka
  • Ostatní senzory
 • Seznámení se s programovacím prostředím (1 h)
  • Kontrola syntaxe
  • Krokování programu
 • Seznámení se s proměnnými a operace s nimi (1 h)
  • Kontrola syntaxe
  • Krokování programu
 • Seznámení se s proměnnými a operace s nimi (1 h)
 • Základní stavba programu (4 h)
  • Cykly
  • Podmínky a logika
  • Funkce
 • Základní algoritmy (3 h)
  • Dekompozice problému
  • Diskuze o problému
  • Jak přemýšlet u programovaní
 • Pokročilé periférie (1 h)
  • Ovládání pinů a připojení externích komponent
  • Sériová linka
 • Praktické ukázky programů (2 h)
 • Didaktika výuky programování (2 h)

Maximální počet účastníků: 12

Forma: prezenční


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova