Programování v jazyce Python pro začátečníky (webinář)

Cílová skupina: Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé MŠ, pedagogové volného času, asistenti pedagoga

Počet hodin: 16 vyučovacích hodin distanční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-14233/2021-4-593

Popis kurzu:

Kurz se zaměřuje na programovací jazyk Python, cílem je získání základní znalosti syntaxe tohoto jazyka a zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se tak jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky výstavby každého moderního programovacího jazyka. 

Python je vhodný pro výuku základů programování, jeho syntaxe je oproti ostatním textovým jazykům významně zjednodušena. I přesto však umožňuje řešení složitějších úloh. 

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Úvod
  • Úvod do programování v Pythonu – programovací jazyk jako kalkulačka (charakteristika jazyka, základní aritmetické operace) (1 h)
  • Práce s informací v programu – celočíselné a řetězcové proměnné (datové typy, vstup z klávesnice, výstup na obrazovku) (1 h)
  • Větvení programu – jednoduché a složené podmínky (řetězení podmínek, vyhodnocení pravdivosti výrazu) (1 h)
  • Projekt 1 (1 h)
 • Cykly a funkce
  • Opakování části programu – cykly a jejich využití (rozdíl mezi zápisem a použitím cyklu WHILE a FOR, výpočet aritmetického průměru, určení extrémů) (2 h)
  • Projekt 2 (1 h)
  • Pojmenování částí programu – funkce a jejich využití (funkce s jedním parametrem a návratnou hodnotou) (1 h)
 • Řetězce
  • Práce s textem – řetězce, podřetězce a další užitečné funkce (hledání podřetězce v řetězci, převod velikosti písmen) (1 h)
  • Projekt 3 (1 h)
  • Didaktika výuky programování (2 h)
 • Grafika
  • Náhoda v programování – generování náhodných čísel (hod kostkou, určení pravděpodobnosti náhodného jevu) (1 h)
  • Úvod do grafiky v Pythonu – představení knihovny Pygame (kreslení geometrických obrazců, systém souřadnic) (1 h)
  • Projekt 4 (1 h)
  • Úvod do tvorby her v Pythonu – zpracování vstupu uživatele (kontrola stisknutí klávesy nebo tlačítka myši) (1 h)
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Forma: distanční
 • Plánované místo konání: Online prostředí Microsoft Teams

Maximální počet účastníků: 12

Forma: distanční

Plánované místo konání: Online prostředí Microsoft Teams


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova