Robotika na základní škole

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, pedagogové volného času

Počet hodin: 8 vyučovacích hodin prezenční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-28698/2022-4-1006

Popis kurzu:

Cílem školení je seznámení pedagogů s možnostmi využití robotů na základní škole. Školení nabízí účastníkům příklady aktivit, které mohou využít k rozšíření znalostí a dovedností nejen svých, ale i svých žáků při výchovně-vzdělávacím procesu. Cílem je účastníkům poskytnout nezbytný základ pro to, aby mohli robotiku představit svým žákům a motivovat je k další samostatné práci. Po absolvování školení účastníci získají zcela nový pohled na využití robotických stavebnic, dokáží sestavit základní robotické modely a naprogramovat je, čímž se získají praktickou zkušenost pro následné využití ve výuce. 

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

 • Úvod do robotiky(1 h)
  Úvodní část školení přinese základní vhled do dané problematiky a ukáže význam robotiky v našem vzdělávacím systému, především v nové informatice. Účastníci uvidí možnosti, kam robotiku a speciálně práci robotické hračky zařadit (různé vzdělávací oblasti, volnočasové aktivity, kluby logiky a robotiky, projektová a skupinová výuka).  
 • Robotické stavebnice(1 h)
  Možné využití robotických stavebnice ve výuce – předmět Informační a komunikační technologie (naplnění oblastí z RVP/ŠVP), studentské projekty a projektové dny, robotické soutěže. Jaké jsou dostupné stavebnice. Proč a kde soutěžit – přehled několika soutěží, doplněno fotografiemi a videi. Ukázky využití robotických stavebnic při projektových dnech. Náměty, jak s výukou robotiky začít. 
 • Stavba robota(1 h)
  Seznámení s robotickými stavebnicemi (Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, VEX 123, Vex Go, Micro:bit, Arduino, Makeblock, ) a jejich základními součástkami. Popis řídící jednotky – hardwarová konfigurace, vstupy a výstupy. Výstupní komponenty – motory. Vstupní komponenty – senzory (dotykový, ultrazvukový, světelný, gyro, senzor náklonu a pohybu), jejich vlastnosti a příklady použití. 
 • Stavba robota – praktická část(2 h)
  Účastníci si (ve skupinách) postaví základní model robota dle návodu. Pod dohledem lektora si vyzkouší zapojení motorů i základních senzorů. Výsledný model využijí v následující části školení. 
 • Základní ovládání robotických modelů(2 h)
  Výuka bude probíhat na základě praktických ukázek, které si účastníci kurzu budou zkoušet na právě sestaveném robotickém modelu. K ovládání robotických modelů účastníci využijí mobilní zařízení nebo dálkový ovladač, který lze jednoduše naprogramovat v grafickém prostředí. Lektor předvádí krok za krokem ovládání robota, přičemž si opět každý účastník toto ovládání vyzkouší pod dohledem sám. Díky tomu si účastníci získané vědomosti hned ověří v praxi. 
 • Roboti ve výuce(1 h)
  Tato část bude věnována námětům a tipům, jak s výukou robotiky začít – jakým způsobem zařadit roboty do výuky informatiky a dalších předmětů, jaké jsou další pomůcky pro výuku informatiky (Scottie Go!, Ricochet Robots…), kde hledat zdroje informací. 

Maximální počet účastníků: 12

Forma: prezenční


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova