Programování v jazyku Scratch pro pokročilé (webinář)

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, pedagogové volného času

Počet hodin: 8 vyučovacích hodin distanční formou

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-28698/2022-4-1006

Popis kurzu:

Kurz je zaměřen na seznámení učitelů s pokročilejšími funkcemi programovacího jazyku Scratch a jejich využití ve složitějších algoritmech pro výuku dětí na vyšším stupni ZŠ nebo gymnázií. Účastníci se osvojí dovednosti vytvářet efektivnější řešení a čistější kód, tvorbu pokročilejších úloh se zaměřením na práci s kolekcemi a pokročilejším využitím proměnných. 

Kurz je složen jednak z části přednáškové, ale hlavně z aktivního zapojení účastníků kurzu a praktického procvičení několika úloh. 

Obsah – podrobný přehled témat výuky:

  • Používání bloků s parametrem (2 h)
  • Detekce kolizí (1 h)
  • Základní použití seznamů (1 h)
  • Generování prostředí pomocí seznamů (1 h)
  • Údržba kódu (1 h)
  • Pokročilé používání textových řetězců (2 h)

Maximální počet účastníků: 12

Forma: Distanční – kurz bude organizován formou video konference v 90 min. blocích. Po 90 minutových blocích bude realizována přestávka v rozsahu min 30 minut. Záznam z jednotlivých setkání bude umístěn na Youtube kanál TIB po dobu min 1 měsíce po skončení kurzu. 

Aktuální termíny školení:

19. 4. 2023     16:00 - 19:30     více info a přihláška na https://tib.cz/skoly/aktualni-skoleni/detail-akce/298

Přehled všech vypsaných školení naleznete v záložce Aktuální školení


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova