Programování C# - pokročilí

Online kroužky  

Programování C# - pokročilí

Termín: středa 17:00 - 18:00    VOLNO

Cena: 1 990 Kč / pololetí

Lektor: Matyáš Hronek

Trvání kroužku: 3.10.2022 - 31.5.2023

Kroužek je určen pro žáky, kteří již navštěvovali začátečníky programování C#.

Tento kroužek je určen pro žáky, kteří již mají větší zkušenosti s programováním. Buď absolventi kurzu pro začátečníky nebo nejlepší studenti z Baltíka. V kroužku se budeme učit, jak správně řešit nejrůznější programátorské problémy i jak svoje schopnosti využít například při tvorbě her.

Kroužek bude probíhat v daný čas formou video konference.

Přihláška na kroužek


Naši partneři
SGP
SGP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akademia Alexandra
Jednota školských informatiků
SELLI
Magistrát Hlavního města Prahy
Centrum pro talentovanou mládež
FZŠ Trávníčkova